Rådgivning
RÅDGIVNING


Jeg rådgiver i personlig gennemslagskraft, både hvis du skal ramme plet i det mundtlige rum eller på skrift. 


Jeg arbejder med udgangspunkt i din konkrete arbejdssituation, så dine værktøjer passer præcis til det, du skal bruge dem til. 


Jeg rykker dig langt på kort tid. Og ofte forbereder du dig i vores session på noget, du alligevel skal lave.


CASES

TV2

Jeg har speaktrænet og rådgivet journalister på podcastene Headlines og Dato. Her var fokus på en naturlig speak, der formidler indholdet i podcasten levende og fortællende, men uden at noget skurrer og flytter fokus fra indholdet. Vi arbejdede med melodik og frasering, og hvordan man speaker med en konkret lytter for øje.

Nykredit

Jeg har rådgivet to HR-medarbejdere fra Nykredit i speak, så de kunne få deres speaks på læringsvideoer til at sidde i skabet. Jeg afholdt både en workshop og et længere forløb af personlig rådgivning med fokus på individuelle styrker og svagheder.

Biblioteket Frederiksberg

Jeg har rådgivet to bibliotekarer i speaktræning for at udvikle deres speaks mod en mere mundtlig, engageret og velformidlet produkt. Det handlede både om speak til podcasts og performance på video. Vi arbejdede med den mundtlige mikserpult, kropssprog og personlig gennemslagskraft.

Præster

Jeg har haft en del præster gennem hænderne. Jeg er selv præstedatter, så jeg kender rummet, sproget og ritualerne. Jeg ved, hvor jeg kan ændre, og hvad der ikke kan laves om. Ofte er fokus i rådgivningssessionerne de forskellige genrer som oplæsning, prædiken og fri tale. Vi arbejder med det, der er aktuelt hos den enkelte. 

Louise giver feedback med stor faglig indsigt, nye idéer og stor forståelse for ph.d.’ernes virkelighed. Hun er skarp, præcis, punktlig og i det hele taget en stor fornøjelse at arbejde sammen med.


DTU

Louise har stor forståelse for præstens arbejdsområde samt gudstjenesten, liturgien og prædikengenrer. Louise er både fagligt kompetent, venlig og tillidsvækkende.


Mikkel Christoffersen, præst

Louise var utrolig god til at give ris og ros på en behagelig måde. Det var en rigtig positiv oplevelse!. Jeg fik meget ud af teori, vores erfaringer og øvelserne. Hun var meget engageret.


Lægmandslæsere