Erfaring

ERFARING

 

 

 

Her kan du se et udsnit af, hvad jeg tidligere har lavet.

 

 

RÅDGIVNING

DTU

 

Jeg er tilknyttet DTU Management, hvor jeg med fokus på faglig formidling for forskere giver feedback på ph.d.-studerendes mundtlige videoer. DTU skriver: 

"Louise giver feedback til ph.d-studerende på et obligatorisk kommunikationskursus på DTU med stor faglig indsigt, nye idéer og stor forståelse for ph.d.’ernes virkelighed. Hun er skarp, præcis, punktlig og i det hele taget en stor fornøjelse at arbejde sammen med."

 


WORKSHOP

EKF's Young Profes-sionals Program

 

Hanne Smith Pedersen og jeg har undervist EKF's unge talenter i effektiv kommunikation og gennemslagskraft i deres professionelle virke. Det blev en dag med en masse øvelser og fokus på klare budskaber, personlig autenticitet og historiefortælling. 


WORKSHOP 
OPLÆG

Bibliotekarer


Jeg har holdt en workshop om fremtoning, krop og stemme for bibliotekarer som en del af et faciliteringskursus. Derudover har jeg sammen med Hanne Smith Pedersen holdt et oplæg om oplæsning for en sal fuld af bibliotekarer til en temadag om Litteraturens Mundtlighed. Temadagen blev afholdt på Roskilde Bibliotek. 


RÅDGIVNING

Smerteguiden


Jeg har hjulpet Smerteguiden med konceptudvikling af videokurser samt hjælp i selve videoproduktionen såsom manusopbygning, struktur, afgrænsning, fremførelse og klarhed i den faglige formidling. 

UNDERVISER

Retorikfirmaet


Jeg har et samarbejde med Retorikfirmaet, som bruger mig til at undervise på flere af deres kurser, bl.a. kurser i præsentationsteknik, grammatik og kommatering og skrivning. 

WORKSHOP

Haslev Idræts-efterskole

 

Workshoppen var for lærerne og havde overskriften "Troværdighed". Den bestod af en blanding af fagligt oplæg om troværdighed, og hvordan vi kan bruge det, refleksioner over egen praksis som lærer og øvelser med kamera. Det kom der spændende diskussioner ud af, der samlede lærergruppen og udpegede en god, fælles retning. 

 


KURSUS

K-forum

 

Jeg har afholdt kursus hos K-forum for kommunikationsfolk om, hvordan man bliver bedre til at rådgive om præsentationsteknik. Med andre ord: Hvordan man lærer andre at holde bedre præsentationer. Det har jeg også skrevet en artikel om til K-forum.

 


UNDERVISNING

Midtsjællands Efterskole

 

Jeg har flere gange undervist elever i at skrive og holde grundlovstaler.  Undervisningen bestod i at forstå talegenren og situationen, at finde elementer og klarlægge formål og budskab og at skrive og holde talen med feedback undervejs i processen. Eleverne skulle derefter holde deres grundlovstaler til efterskolens store grundlovsstævne. 


RÅDGIVNING

Nykredit

 

Jeg har rådgivet to HR-medarbejdere fra Nykredit i speak, så de kunne få deres speaks på læringsvideoer til at sidde i skabet. Jeg afholdt både en workshop og et længere forløb med personlig rådgivning med fokus på individuelle styrker og svagheder.

SKRIBENT

BD NORDIC

 

Jeg har været fast tilknyttet reklame- og kommunikationsbureauet BD NORDIC i Solrød som skribent og konceptudvikler. Arbejdet bestod i tekstforfatning, strategi og eksekvering på de sociale medier samt magasinproduktion. Herudover også personlig rådgivning om hensigtsmæssig ageren på de sociale medier.

 


WORKSHOP

DMJX i Emdrup

 

Jeg underviste et hold i at speake til et podcastprojekt, de skulle lave. Vi analyserede både forskellige podcaststemmer, og de arbejdede med at gøre deres speakmanus mundtligt.

EKSTERN LEKTOR

Københavns Universitet

 

I 5 år var jeg ekstern lektor på retorikstudiet, hvor jeg har undervist en hel masse retorikstuderende i fag som taleskrining, stemmebrug, mundtlig formidling, skrivning og grammatik på bacheloruddannelsen. Derudover har jeg haft nogle kortere forløb med pitchtræning for kandidatstuderende.


PODCAST

Gæst

 

I podcasten Ungdomsmagt fra 24syv og Ungdomsbureauet undersøger aktivist og filosof Esther Kjeldahl, hvad magt er, og hvordan unge kan få mere af den. Jeg var med i et program, der handlede om talens magt, og hvordan unge kan bruge retorikken til at komme til orde og opnå gennemslagskraft.


Lyt til programmet her.

 


INDSLAG

På P1 og P2

 

Hanne Smith Pedersen og jeg var i P1 og fortælle om oplæsning, vores bog, og hvordan de bedste oplæsere gør.

 

Find programmet her.


Jeg har også været i P2 som sprogekspert.

BESTYRELSE

Tommerup Efterskole

 

Jeg sidder i bestyrelsen for Tommerup Efterskole, hvor mit fokus er strategisk kommunikation. RÅDGIVNING

Podcastspeak for journalister

 

Jeg har rådgivet journalister i at speake til podcast. Det handlede både om at give konkrete tips til speaken, stemmetræning og -undervisning, udvikling af stemmens instrument og at arbejde med at gøre manuskriptet mundtligt.


Det har jeg også skrevet en artikel til K-forum om.

PODCAST

Gæst 

 

I forbindelse med udgivelsen af Bibelen 2020 har jeg været med i to podcasts, hvor jeg fortæller om arbejdet med oversættelsen af Bibelen til nudansk. 


Den ene hedder Spadestik og kan findes her.


Den anden hedder Tro, håb og taletid og kan findes her.

TRÆNER

WORKSHOP

Politiken 

 

I efteråret 2017 og 2018 var jeg træner på Politikens Kritikerskole og havde et hold, som jeg trænede i at skrive debatindlæg. Jeg var også træner på et kursus i mundtlig debat. Derudover har jeg afholdt et midtvejskursus for mentorerne på Politikens Kunstkritikerskole. Deltagerne var anmeldere fra forskellige aviser, og vi diskuterede feedbackteknik og tekstlige kriterier for gode kunstanmeldelser. 

SPROGVASKER

REDAKTØR

Bibelen 2020

 

Jeg har været med på Bibelselskabets oversættelse af Det Gamle Testamente til nudansk, både som sproglig konsulent på 4 centrale skrifter, og som mere tværgående redaktør i arbejdet med at færdiggøre oversættlsen. Bibelen 2020 udkom 20. marts 2020.

WORKSHOP

Tivoli

 

Jeg har undervist rundvisere og guider i Tivoli i den sunde stemmebrug, så de ikke mister stemmen, når de taler i larmende miljøer og for børn. Workshoppen fokuserede på at få kroppen med i stemmen, og der var individuel feedback og praktiske øvelser. 


"Det gode ved workshoppen var personlig, konstruktiv feedback." "God undervisning med stort udbytte." – Deltagere på workshoppen

REDIGERING SPEAK/TEKST

Mindhelper

 

Jeg har hjulpet Mindhelper, som er et regionssamarbejde, der hjælper unge med problemer, med at gennemskrive og mundtliggøre speaks til en videoguide, og jeg har også redigeret og korrekturlæst et bogmanuskript og et manuskript til et app-forløb i mindfulness.

OPLÆG

ARTIKLER

Kommunikation og sprog

 

Jeg har holdt oplæg i fagforeningen Kommunikation og Sprog om taleskrivning og ghostwriting, stemmebrug, speak, skrivning og  opgaveskrivning. Jeg har også udgivet 5 artikler om at springe ud som selvstændig sammen med Kathrine Louise Nielsen i KS' magasin Kommagasinet.

WORKSHOPS

Udlændinge-styrelsen

 

Jeg har afholdt kommakurser i Udlændingestyrelsen. Vi var igennem de vigtigste regler og trænede grammatisk komma i deres egne tekster. 


"Det var levende og lærerigt. Det var pædagogisk.", "Sjovt, ligetil, konkret, lærerigt.", "Struktureret og dygtig underviser." – Deltagere på workshopsne


WORKSHOPS

SpotOn

 

Jeg hjalp en afdeling i SpotOn Marketing med at holde bedre kundemøder. Stina Bach, Head of Customer Success: "Mine medarbejdere efterspurgte bedre styrring af deres kundemøder, hvilket Louise i høj grad klædte dem på til. Hun har en tryghedsopbyggende og lydhør tilgang, og de værktøjer/modeller, Louise præsenterer, er let optagelige, og derfor var alle medarbejdere hurtige til at få teori til at blive virkelighed og dermed bruge Louises tilgange i deres daglige arbejde." 


RÅDGIVNING

Nextwork

 

Jeg har rådgivet 3 medarbejdere i analysevirksomheden Nextwork. Vi har arbejdet med mundtlig og skriftlig kommunikation, og hvordan man kan skrive tekster, der fænger og formidler, og holde oplæg, så man brænder igennem. Forløbene har varet over flere gange, og medarbejderne har fået hjemmeopgaver at lave mellem konfrontationstimerne.

OPLÆG Bibeloversættelse

 

Hvordan oversætter man Det Gamle Testamente til nudansk? Og er det ordene eller indholdet, der er helligt? De spørgsmål besvarer jeg i mine oplæg i bl..a. Haslev Kirke, Vanløse Frikirke, Sundkirken og Skt. Markus Kirke. Det gør jeg med udgangspunkt i mit arbejde som sproglig konsulent og redaktør for Bibelselskabet på projektet om at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk. Det skaber god debat og refleksioner blandt tilhørerne, og jeg anskueliggør processen og de problematikker og dilemmaer, der opstår i arbejdet, gennem en række eksempler.RÅDGIVNING

Politiker Djóni Nolsøe Joensen

 

Jeg har rådgivet politiker og medlem af Færøernes lagting Djóni Nolsøe Joensen i gennemslagskraft og troværdighed. Vi arbejdede med, hvordan Djóni fremstod, og hvordan han kunne forberede sig bedre og mere målrettet. Vi har desuden arbejdet med argumentationsfaser og situationsanalyse.

WORKSHOPS

Lægmandslæsere

 

Jeg afholder oplæsningsworkshops for lægmandslæsere og kordegne i bl.a. Dyssegårdskirken, Haslev Kirke, Sorgenfri Kirke, Taastrup Nykirke, Bistrup Kirke og Emdrup Kirke. På workshoppene klædes lægmandslæserne på til at blive bedre tekstlæsere i gudstjenesten. Workshoppene er praktisk funderede, så deltagerne læser op og får feedback i kirkerummet. 

 

”Louise var utrolig god til at give ris og ros på en behagelig måde”, ”Det var en rigtig positiv oplevelse!”, "Jeg fik meget ud af teori, vores erfaringer og øvelserne", "Du var meget engageret" – Deltagere på workshopsne

INDSLAG

AK 24syv

 

Jeg medvirkede i Radio24syvs kulturprogram AK24syv, hvor jeg analyserede fire unge digtere og forfatteres oplæsning i et 20 minutters indslag. Vi diskuterede oplæsning, og jeg gav forfatterne gode råd. 

 

Hør programmet her.

RÅDGIVNING

WORKSHOP

Shape A/S

 

Jeg har hjulpet CEO i Shape A/S Christian Risom med at skrive blogindlæg for www.finans.dk. Formålet var at hjælpe ham med at skrive bedre. Jeg derudover holdt en workshop i salgsafdelingen for at gøre medarbejderne dygtigere til at skrive mails. Det handlede bl.a. om, hvordan man skriver en mail, så man undgår misforståelser, og så man sparer en masse tid. Vi var både inde på, hvordan man forbereder en mail, hvordan man skriver den, og også hvordan man læser en mail, man modtager. 

OPLÆG

BogForum

 

Hanne Smith Pedersen og jeg holdt et oplæg på Bogmessen i november 2017 på Samfundslitteraturs stand om oplæsning på baggrund af vores oplæsningsbog Fra øje til øre. Vi tog udgangspunkt i de oplæsninger, publikum ville se rundt om på messen. Vi påpegede typiske problemer, bl.a. med frasering, pauser og tempo. Derudover afholdt vi en oplæsningskonkurrence, hvor vi læste samme tekst op på mange forskellige måder, som nyhedsspeak, digt, poetry slam, natradio osv.

RÅDGIVNING

WORKSHOPS

Biblioteket Frederiksberg

 

Jeg har rådgivet to bibliotekarer i speaktræning for at udvikle deres speaks mod en mere mundtlig, engageret og velformidlet produkt. Jeg har derudover afholdt en samtaleworkshop for bibliotekarer med fokus på at indgå i en bogsnak med bibliotekets brugere og en workshop i god debat i forbindelse med projektet Tænk – Tvivl – Tal, som er et samarbejde mellem biblioteket og Frirummet.

WORKSHOPS

Dansk Magister-forening

 

På baggrund af vores bog Fra øje til øre har Hanne Smith Pedersen og jeg afholdt workshops i Dansk Magisterforening i København og Aarhus. Workshoppene handlede om, hvordan man kan skrive mere effektivt med oplæsning som skriveredskab.

RÅDGIVNING

Startup Borgen

 

Jeg har pitchtrænet iværksættere på Christiansborg. Jeg havde et hold ad gangen, og de pitchede og fik derefter feedback. Det indebar blandt andet, at deltagerne fik styr på vejrtrækning og fik redskaber til at tale langsommere, være groundede, skære indhold fra og være engageret. Et af de hold, jeg havde trænet, endte med at være en af pitchkonkurrencens vindere. Undervisningen foregik på engelsk.

WORKSHOPS

Dansk Forfatter-forening

 

Jeg har haft flere oplæsningsworkshops og foredragsworkshops med forfattere i Dansk Forfatterforening.

 

Udtalelser fra deltagere: "Meget effektivt. Gode konkrete råd og tips samt detaljeret og fokuseret kritik af den enkelte. Louise har en fin kombination af autoritet og fintfølelse. Det overgik mine forventninger." "Effektivt – kæmpe forandring – præcist øje. Louise skaber et trygt og konstruktivt rum", "Jeg går herfra med masser af inspiration og nye ideer. Det var berigende og underholdende", 

 RÅDGIVNING

Hold vejret

 

Jeg var gennem en længere periode op til udgivelsen tilknyttet bogen Hold Vejret af Morten Rosenvold Villadsen som sproglig sparringspartner, sproglig opstrammer og korrekturlæser. 

 

"Louise Fischer-Nielsen er en sprog-ninja med det sorte bælte i verbal og skriftlig formidling. Universitetsuddannet retoriker og både hurtig og skarp." Morten Rosenvold Villadsen, forfatter, fridykker, Undervandsitetet.


Find Undervandsitetets hjemmeside her.

 RÅDGIVNING

Præster

 

Jeg har afholdt workshops for præster og rådgivet præster og teologer. 

 

Mikkel Christoffersen, præst og ph.d.: "Louise har stor forståelse for præstens arbejdsområde samt gudstjenesten, liturgien og prædikengenrer. Louise er både fagligt kompetent, venlig og tillidsvækkende." 

Deltagere på workshop for præster.: "Det var meget fint at blive tvunget til at reflektere over, hvordan man er succesfuld i sit embede, og hvordan man så kommer derhen. Rigtig god variation af praktiske øvelser og teori. Alt i alt supergodt." 

 WORKSHOPS

Forlaget Gladiator

 

Jeg har holdt oplæsningsworkshops for skriveskoleeleverne på Gladiators forfatterskole i forbindelse med deres afslutningsoplæsninger. 

 

Udtalelser fra deltagerne: "Louise skaber et trygt rum, jeg er mindre nervøs og mere klar nu. Venlig og konstruktiv feedback. Dygtig til hurtigt at opfange, hvad vi har brug for at ændre i oplæsningen hver især. Louise er virkelig rar og dygtig.", ”De praktiske øvelser var virkelig brugbare! Helt konkret at få instant feedback på det, man har lavet. God positiv energi.”

 

KURSUS

Folkeuniversite-tet

 

Jeg har haft et hold på Folkeuniversitetet København i foråret 2017, som hed "Fremførelsens kunst", og her udforskede jeg og deltagerne med teoretiske og analytiske briller kroppen og stemmens kommunikation fra de gamle grækere til i dag. En deltager: "Louise var engageret og god til at formidle stoffet med gode eksempler og brug af deltagernes viden" 


Jeg har derudover også haft et hold, hvor jeg underviste i oplæsning med udgangspunkt i Fra øje til øre.

 UDGIVELSE

Bog om specialer

 

I september 2015 udkom min bog Typiske sproglige fejl i specialer og store opgaver – og hvordan du retter dem på forlaget Radius. Den er blevet til på baggrund af de mange specialer, jeg har rettet gennem tiden. I starten af 2016 kom andet oplag. 

 

Find bogen her.

WORKSHOP

Disruptors Academy

 

Jeg har været pitchtræner på Disruptors Academy, som er et samarbejde mellem Dare Disrupt og Cphbusiness. Jeg holdt en times fælles workshop med øvelser i kropslig kommunikation, grounding, holdning og stemmebrug, så deltagerne efterfølgende kunne pitche deres ideer med ro og uden nervøsitet. Der var efterfølgende Q&A, og deltagerne og arrangørerne var meget tilfredse.