Referencer

Louise Fischer-Nielsen


Retoriker, underviser og forfatter

REFERENCER OG ERFARING


 

 

 

Her kan du se et udsnit af, hvad jeg har lavet.


 

 

KURSUS


K-forum


 

Jeg har afholdt kursus hos K-forum for kommunikationsfolk om, hvordan man bliver bedre til at rådgive om præsentationsteknik. Med andre ord: Hvordan man lærer andre at holde bedre præsentationer. Det har jeg også skrevet en artikel om til K-forum.

 

Derudover har jeg også skrevet en artikel om podcastspeak til K-forum.

RÅDGIVNING


Nykredit


 

Jeg har rådgivet to HR-medarbejdere fra Nykredit i speak, så de kunne få deres speaks på læringsvideoer til at sidde i skabet. Jeg afholdt både en workshop og et længere forløb med personlig rådgivning med fokus på individuelle styrker og svagheder.

WORKSHOP


DMJX i Emdrup


 

Jeg underviste et hold i at speake til et podcastprojekt, de skulle lave. Vi analyserede både forskellige podcaststemmer, og de arbejdede med at gøre deres speakmanus mundtligt.

INDSLAG


På P1


 

Hanne Smith Pedersen og jeg var i P1 og fortælle om oplæsning, vores bog, og hvordan de bedste oplæsere gør.

 

Find programmet her.

KURSUS


Folkeuniversi-tetet


 

Jeg har haft et hold på Folkeuniversitetet København i foråret 2017, som hed "Fremførelsens kunst", og her udforskede jeg og deltagerne med teoretiske og analytiske briller kroppen og stemmens kommunikation fra de gamle grækere til i dag, og hvad der virker i forskellige genre. 


"Louise var engageret og god til at formidle stoffet med gode eksempler og brug af deltagernes viden" – En deltager på holdet.

WORKSHOP


Disruptors Academy


 

Jeg har været pitchtræner på Disruptors Academy, som er et samarbejde mellem Dare Disrupt og Cphbusiness. Jeg holdt en times fælles workshop med øvelser i kropslig kommunikation, grounding, holdning og stemmebrug, så deltagerne efterfølgende kunne pitche deres ideer med ro og uden nervøsitet. Der var efterfølgende Q&A, og deltagerne og arrangørerne var meget tilfredse.

TRÆNER


WORKSHOP


Politiken 


 

I efteråret 2017 og 2018 var jeg træner på Politikens Kritikerskole og havde et hold, som jeg trænede i at skrive debatindlæg. Jeg var også træner på et kursus i mundtlig debat. Derudover har jeg afholdt et midtvejskursus for mentorerne på Politikens nye Kunstkritikerskole. Deltagerne var anmeldere fra forskellige aviser, og vi diskuterede feedbackteknik og tekstlige kriterier for gode kunstanmeldelser. 

WORKSHOP


Tivoli


 

Jeg har undervist rundvisere og guider i Tivoli i den sunde stemmebrug, så de ikke mister stemmen, når de taler i larmende miljøer og for børn. Workshoppen fokuserede på at få kroppen med i stemmen, og der var individuel feedback og praktiske øvelser. 


"Det gode ved workshoppen var personlig, konstruktiv feedback." "God undervisning med stort udbytte." – Deltagere på workshoppen

RÅDGIVNING


Nextwork


 

Jeg har rådgivet 3 medarbejdere i analysevirksomheden Nextwork. Vi har arbejdet med mundtlig og skriftlig kommunikation, og hvordan man kan skrive tekster, der fænger og formidler, og holde oplæg, så man brænder igennem. Forløbene har varet over flere gange, og medarbejderne har fået hjemmeopgaver at lave mellem konfrontationstimerne.

WORKSHOPS


SpotOn


 

Jeg hjalp en afdeling i SpotOn Marketing med at holde bedre kundemøder. Stina Bach, Head of Customer Success: "Mine medarbejdere efterspurgte bedre styrring af deres kundemøder, hvilket Louise i høj grad klædte dem på til. Hun har en tryghedsopbyggende og lydhør tilgang, og de værktøjer/modeller, Louise præsenterer, er let optagelige, og derfor var alle medarbejdere hurtige til at få teori til at blive virkelighed og dermed bruge Louises tilgange i deres daglige arbejde." 


WORKSHOPS

Udlændinge-styrelsen


 

Jeg har afholdt kommakurser i udlændingestyrelsen. Vi var igennem de vigtigste regler og trænede grammatisk komma i deres egne tekster. 


"Det var levende og lærerigt. Det var pædagogisk.", "Sjovt, ligetil, konkret, lærerigt.", "Struktureret og dygtig underviser." – Deltagere på workshopsne


ARTIKLER


OPLÆG


Kommunikation og sprog


 

Jeg har holdt oplæg i fagforeningen Kommunikation og Sprog om at skrive bedre specialer, og jeg har udgivet 5 artikler om at springe ud som selvstændig sammen med Kathrine Louise Nielsen. 

OPLÆG Bibeloversættelse

 

Under overskriften "Hvordan oversætter man Det Gamle Testamente til nudansk?" holdt jeg et oplæg i Haslev Kirke. Det gjorde jeg med udgangspunkt i mit arbejde som sproglig konsulent og redaktør for Bibelselskabet på projektet om at oversætte Det Gamle Testamente til nudansk. Det skabte livlig debat og refleksioner blandt tilhørerne, og jeg anskueliggjorde processen og de problematikker og dilemmaer, der opstår i arbejdet, gennem en række eksempler.

RÅDGIVNING

Politiker Djóni Nolsøe Joensen

 

Jeg har rådgivet politiker og medlem af Færøernes lagting Djóni Nolsøe Joensen i gennemslagskraft og troværdighed. Vi arbejdede med, hvordan Djóni fremstod, og hvordan han kunne forberede sig bedre og mere målrettet. Vi har desuden arbejdet med argumentationsfaser og situationsanalyse.

RÅDGIVNING

William Kvist

 

Jeg har rådgivet William Kvist i interviewteknik. Forløbet foregik på den måde, at jeg analyserede en række tv-interviews, og derefter rådgav jeg William Kvist over skype. Han fik både konkrete øvelser og emner, han kunne tænke over, for at optimere sin mundtlige formidling i interviewsituationen.

WORKSHOPS

Lægmandslæsere

 

Jeg afholder oplæsningsworkshops for lægmandslæsere i bl.a. Haslev Kirke, i Sorgenfri Kirke, i Taastrup Nykirke, i Bistrup Kirke og i Emdrup Kirke. På workshoppene klædes lægmandslæserne på til at blive bedre tekstlæsere i gudstjenesten. Workshoppene er praktisk funderede, så deltagerne læser op og får feedback i kirkerummet. 

 

”Louise var utrolig god til at give ris og ros på en behagelig måde”, ”Det var en rigtig positiv oplevelse!”, "Jeg fik meget ud af teori, vores erfaringer og øvelserne", "Du var meget engageret" – Deltagere på workshopsne

INDSLAG

AK 24syv

 

Jeg medvirkede i Radio24syvs kulturprogram AK24syv, hvor jeg analyserede fire unge digtere og forfatteres oplæsning i et 20 minutters indslag. Vi diskuterede oplæsning, og jeg gav forfatterne gode råd. 

 

Hør programmet her.

RÅDGIVNING

WORKSHOP

Shape A/S

 

Jeg rådgiver CEO i Shape A/S Christian Risom i skrivning. Jeg har hjulpet ham med at skrive blogindlæg for www.finans.dk. Formålet er at hjælpe ham med at skrive bedre. Jeg derudover holdt en workshop i salgsafdelingen for at gøre medarbejderne dygtigere til at skrive mails. Det handlede bl.a. om, hvordan man skriver en mail, så man undgår misforståelser, og så man sparer en masse tid. Vi var både inde på, hvordan man forbereder en mail, hvordan man skriver den, og også hvordan man læser en mail, man modtager. 

OPLÆG

BogForum

 

Hanne Smith Pedersen og jeg holdt et oplæg på Bogmessen i november 2017 på Samfundslitteraturs stand om oplæsning på baggrund af vores oplæsningsbog Fra øje til øre. Vi tog udgangspunkt i de oplæsninger, publikum ville se rundt om på messen. Vi påpegede typiske problemer, bl.a. med frasering, pauser og tempo. Derudover afholdt vi en oplæsningskonkurrence, hvor vi på slap line læste samme tekst op på mange forskellige måder, som nyhedsspeak, digt, poetry slam, natradio osv.

RÅDGIVNING

WORKSHOP

Biblioteket Frederiksberg

 

Jeg har rådgivet to bibliotekarer i speaktræning for at udvikle deres speaks mod en mere mundtlig, engageret og velformidlet produkt. Vi arbejdede med speak og kropslig kommunikation, analyserede deres tidligere podcasts og videoer og lavede øvelser. Jeg har derudover afholdt en samtaleworkshop for bibliotekarer med fokus på at indgå i en bogsnak med bibliotekets brugere.

 

WORKSHOP

Dansk Magisterforening

 

På baggrund af vores bog Fra øje til øre har Hanne Smith Pedersen og jeg afholdt workshops i Dansk Magisterforening i København og Aarhus. Workshoppene handlede om, hvordan man kan skrive mere effektivt med oplæsning som skriveredskab.

 

RÅDGIVNING

Startup Borgen

 

Jeg pitchtrænede iværksættere på Christiansborg. Jeg havde et hold ad gangen, og de pitchede og fik derefter feedback. Det indebar blandt andet, at deltagerne fik styr på vejrtrækning og fik redskaber til at tale langsommere, være groundet, skære indhold fra og være engageret. Et af de hold, jeg havde trænet, endte med at være en af pitchkonkurrencens vindere. Undervisningen foregik på engelsk.

 

WORKSHOPS

Dansk Forfatter-forening

 

Jeg har haft flere oplæsningsworkshops med forfattere i Dansk Forfatterforening og en foredragsworkshop. 

 

Udtalelser fra deltagere: "Meget effektivt. Gode konkrete råd og tips samt detaljeret og fokuseret kritik af den enkelte. Louise har en fin kombination af autoritet og fintfølelse. Det overgik mine forventninger." "Effektivt – kæmpe forandring – præcist øje. Louise skaber et trygt og konstruktivt rum", "Jeg går herfra med masser af inspiration og nye ideer. Det var berigende og underholdende", 

 

RÅDGIVNING

Hold vejret

 

Jeg var gennem en længere periode op til udgivelsen tilknyttet bogen Hold Vejret af Morten Rosenvold Villadsen som sproglig sparringspartner, sproglig opstrammer og korrekturlæser. 

 

"Louise Fischer-Nielsen er en sprog-ninja med det sorte bælte i verbal og skriftlig formidling. Universitetsuddannet retoriker og både hurtig og skarp." Morten Rosenvold Villadsen, forfatter og fridykker 

 

RÅDGIVNING

Præster

 

Jeg har blandt afholdt workshops for præster og rådgivet præster og teologer. 

 

Mikkel Christoffersen, præst og ph.d: "Louise har stor forståelse for præstens arbejdsområde samt gudstjenesten, liturgien og prædikengenrer. Louise er både fagligt kompetent, venlig og tillidsvækkende." 

Deltagere på workshop for præster.: "Det var meget fint at blive tvunget til at reflektere over, hvordan man er succesfuld i sit embede, og hvordan man så kommer derhen. Rigtig god variation af praktiske øvelser og teori. Alt i alt supergodt." 

 

WORKSHOPS

Forlaget Gladiator

 

Jeg har holdt oplæsningsworkshops for skriveskoleeleverne på Gladiators Gladiatorskole i forbindelse med deres afslutningsoplæsninger. 

 

Udtalelser fra deltagerne: "Louise skaber et trygt rum, jeg er mindre nervøs og mere klar nu. Venlig og konstruktiv feedback. Dygtig til hurtigt at opfange, hvad vi har brug for at ændre i oplæsningen hver især. Louise er virkelig rar og dygtig.", ”De praktiske øvelser var virkelig brugbare! Helt konkret at få instant feedback på det, man har lavet. God positiv energi.”

 

 

UDGIVELSE

Bog om specialer

 

I september 2015 udkom min bog Typiske sproglige fejl i specialer og store opgaver – og hvordan du retter dem på forlaget Radius. Den er blevet til på baggrund af de mange specialer, jeg har rettet gennem tiden. I starten af 2016 kom andet oplag. 

 

Find bogen her.

LOUISE FISCHER-NIELSEN

Retoriker, underviser og forfatter

 

Sønder Boulevard 84, 1720 København N

0045 27505990